Česky (Czech)


  Daň
  Čeština není oficiálním jazykem v Irsku. Tento překlad je proveden na základě konečného anglického textu. V případě jakékoli odlišnosti mezi oběma jazykovými verzemi potvrdí pověřené osoby z daňového úřadu správný výklad, a ten bude závazný.
MOV - Daňový průvodce při stěhování do Irska

IT1 - Daňové zápočty, úlevy a sazby pro daňové roky 2005 a 2006

TR1 - Daňová registrace

TR2 - Daňová registrace

RCT1 - Formulář prohlášení hlavního dodavatele a subdodavatele

RCT1 2008 - Formulář prohlášení hlavního dodavatele a subdodavatele

CODE - Metodický postup pro určení statutu zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné

12A - Žiadosť o potvrdenie daňových kreditov a hraničného príjmu pre uplatnenie štandardnej daňovej sadzby
Zaměstnání

IRSKO - VÁŠ PRŮVODCE NOVÝM ZAČÁTKEM
   Információkat tartalmaz a tantárgyak: -
   1 IRSKO - VÁŠ PRŮVODCE NOVÝM ZAČÁTKEM
   2 KONTROLNÍ SEZNAM
   3 ČÍSLO PPS
   4 HLEDÁNÍ PRÁCE
   5 UBYTOVÁNÍ
   6 KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
   7 PRACOVNÍ PRÁVA
   8 ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
   9 ZDANĚNÍ (systém PAYE – Pay As You Earn)
   10 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
   11 ZŘÍZENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU
   12 ZDRAVOTNÍ PÉČE
   13 VZDĚLÁVÁNÍ
   14 INFORMACE O IRSKU
   15 UŽITEČNÉ ADRESY

Vysvětlení Vašich práv na rovné zacházení v zaměstnání: Průvodce směrnicí o rovném zacházení v zaměstnání 1998–2008

Příručka k zaměstnaneckému právu

Důležité informace pro zaměstnavatele a zaměstnance

Číslo PPS (Personal Public Service)


Sčítání Lidu
Vítejte na stránkách s informacemi o sčítání lidu v roce 2011
Zdraví

Zdravotní péče v Irsku

Rychlou lékařskou pomoc

Státní mezikulturní zdravotnická strategie: HSE pro období 2007 - 2012: Shrnutí představenstva a doporučení

Pomoc pro Vaší rodinu: Průvodce Home-Start


Život v Irsku

Irsko do kapsy

Příručka pro nové přistěhovalce Jihovýchod

Ochrana dát: sprievodca na Vaše práva

Vzdělání

Dejte vašemu dítěti šanci učinit správný krok do života!
Právních předpisů o Rovnosti

Vaše rovnoprávné postavení Právní výklad: Průvodce právními zákony o rovnoprávném postavení z let 2000-2008
Ochrana vašich osobních údajů v informačním věku

Průvodce Vašimi právy


Hlasování v Irsku

Registr voličů


Evropský parlament Jak se volí irští členové Evropského parlamentu^ Back to top