Česky (Czech)


    Daň
    Čeština není oficiálním jazykem v Irsku. Tento překlad je proveden na základě konečného anglického textu. V případě jakékoli odlišnosti mezi oběma jazykovými verzemi potvrdí pověřené osoby z daňového úřadu správný výklad, a ten bude závazný.
MOV - Daňový průvodce při stěhování do Irska

IT1 - Daňové zápočty, úlevy a sazby pro daňové roky 2005 a 2006

TR1 - Daňová registrace

TR2 - Daňová registrace

RCT1 - Formulář prohlášení hlavního dodavatele a subdodavatele

RCT1 2008 - Formulář prohlášení hlavního dodavatele a subdodavatele

CODE - Metodický postup pro určení statutu zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné

12A - Žiadosť o potvrdenie daňových kreditov a hraničného príjmu pre uplatnenie štandardnej daňovej sadzby
Zaměstnání

Vysvětlení Vašich práv na rovné zacházení v zaměstnání: Průvodce směrnicí o rovném zacházení v zaměstnání 1998–2008

Příručka k zaměstnaneckému právu

CO MUSÍTE VĚDĚT PŘED CESTOU

Číslo PPS (Personal Public Service)

Hledání Práce

Informace o Irsku

Irsko

KontrolnÍ seznam

Kurzy Anglického Jazyka

Práva Zaměstnanců

ŠkolstvÍ

Sociální Pojištění

Ubytování

Užitečné Adresy

Zdanění (systém PAYE – Pay As You Earn)

Zdraví a Bezpečnost

Zdravotní Péče

Zřízení Bankovního Účtu
Sčítání Lidu
Vítejte na stránkách s informacemi o sčítání lidu v roce 2011
Zdraví

Zdravotní péče v Irsku

Rychlou lékařskou pomoc

Státní mezikulturní zdravotnická strategie: HSE pro období 2007 - 2012: Shrnutí představenstva a doporučení

Pomoc pro Vaší rodinu: Průvodce Home-Start

Bydlení

Průvodce po Pronájem Ubytování
Život v Irsku

Příručka pro nové přistěhovalce Jihovýchod

Ochrana dát: sprievodca na Vaše práva

Vzdělání

Dejte vašemu dítěti šanci učinit správný krok do života!
Právních předpisů o Rovnosti

Vaše rovnoprávné postavení Právní výklad: Průvodce právními zákony o rovnoprávném postavení z let 2000-2008
Ochrana vašich osobních údajů v informačním věku

Průvodce Vašimi právy
^ Back to top